Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori

Ek Soru Soru

Kur'an Harfleri ve Araplar

Risale-i Nurları Kur'an harfleriyle okumanın veya yazmanın sevap kazandırdığını biliyorum. Kur'an-ı Kerimi okurken de ibadet sevabı kazanıyoruz. Arapların yazı dili Kur'an harfleri olduğundan onlar yazarken sevap kazanırlar mı?

Cevap Cevap

Kur’an harfleriyle meşru herhangibi bir şey yazmak, “Kur’an harfleriyle yazmak-okumak sünnetini” ihya etmek niyetiyle olsa, bu fiilen sünneti yaşatmak olduğundan sevap kazanılır. Burada önemli olan sünneti yaşatmak niyyeti olmasıdır. Böyle bir niyet başta bir kez olsa daha sonra meleke haline gelse sevabına zarar vermez.