Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Muhtelif Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Kur'an harfleri bulunan kağıtlar

Üzerinde Kur'an harfleri bulunan kağıtları (artık kullanılmayacak olan kağıtlar) ve takvim yaprağı gibi şeyleri ne yapmak gerekir? Yakmak caiz mi?

Cevap Cevap

En güzeli gömmektir. Fakat imkan yoksa yakmak olabilir.