Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Kuleönülü Mustafa

Lem'alar, 12. Reca'da "Baktım ki, Kuleönlü Mustafa namında bir genç, benden ilmihâle ait, abdest ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş." cümlesinde bahsedilen Kule önülü Mustafa kimdir? Hafız Mustafa mı?

Cevap Cevap

Bu zat Sarıbıçak Mustafa olarak da bilinen rahmetli Büyük Mustafa abidir. Yine 12. Recadaki bir haşiyede Üstad,

“O Mustafa'nın küçük kardeşi olan (Büyük Ruhlu) Küçük Ali kendi güzel, sıhhatlı kalemiyle yedi yüzden ziyade Nur Risalelerini yazmakla tamamıyla bilfiil bir Abdurrahman olduğu gibi, müteaddid (çok) Abdurrahman'ları da yetiştirdi.” diyerek onun Büyük Ruhlu Küçük Ali abinin onun kardeşi olduğunu söyler. Doğrusu da budur.

Hafız Mustafa ise, o da Büyük Mustafa gibi, Üstad’ın tabiriyle Kuleönü Mübarekler Heyetinden ve ilk devir kahraman Nur Talebelerinden olduğu için karıştırılabilmektedir. Rahmetullahi aleyhim ecmain.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder