Kategori Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri Kategori

Ek Soru Soru

Kıyamet Tarihi

Kıyamet tarihi belli midir?

Cevap Cevap

Kıyamet tarihinin kesin olarak bilinemeyeceğine işaret eden çok ayet ve hadisler vardır. Üstad Bediüzzaman Hz. de bunu ifade ederek, "kıyametin vaktini kat'î tarzda kimse bilmez." demiştir. (Kastamonu Lahikası)

Fakat katiyen bilinemese de bazı ayet ve hadislerin işaretlerine dayanılarak bazı ihtimaller üzerinde düşünülebileceğine de işaret ederek, "Fakat böyle îmalar ile bir nevi kanaat, bir galib ihtimal gelebilir." (Kastamonu Lahikası) demiştir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder