Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

Kayyum İsmi'nin Bize Bakan Yönü

Cenabı Hakk'ın Kayyum isminin hayatımızdaki bize bakan yönünü açıklar mısız?

Cevap Cevap

Bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelali Kayyum'dur. Yani varlıkta durması kendindendir, başkası ile değildir daimdir, bâkidir. Bütün eşyayı ayakta ve varlıkta durduran yalnız O’dur. Eşya ancak onun kayyumiyetiyle devam eder ve vücudda kalır, beka bulur. Eğer bir dakikacık olsun kâinatın ve varlıkların Allah’ın kayyumiyetiyle irtibatı kesilse, suyun buharlaşıp kaybolması gibi her şey bir anda mahvolup biter.

Öyleyse vücudumuz, hayatımız ve varlık denilebilen her şeyimiz Cenab-ı Hakkın Kayyum isminin ayakta ve varlıkta tutmasıyladır. Dünyadaki hayat ve yaşamamızın devamı hikmet ve irade-i ilahiyenin istemeleri nisbetinde, Kayyum isminin vesilesiyle devam eder. Eğer Kayyum ismiyle irtibatımız kesilse her şeyimizle yok olup biteriz.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder