Sorular Tasavvufî Meseleler kategorisindeki sorular

Soru Velayette Makamlar

Kutbiyet, Gavsiyet ve Ferdiyet makamları, velayet-i kübra makamının gerekleri midir? Velayet-i vustanın nihai makamları nedir? Kutbiyet, Gavsiyet, Ferdiyet makamları kesbi midir? Vehbi midir? Velayet-i kübrada makam ve mertebeler var mıdır? Sahabe efendilerimizde bu durumlar nasıl tezahür etmiştir?

Soru Hads Sünuhat ve İlham

Hads, sünuhat ve ilham arkelimelerini tanımlar mısınız? Farklarını örneklerle açıklar mısınız

Soru Şeriat Tarikat Hakikat

''Şeriatte şu senindir bu benim, tarikatte hem senindir hem benim, hakikatte ne senindir ne benim'' bu ifadeyi biraz açar mısınız. Risale-i Nur'un bu söz ile ilişkisi ne olabilir? 

Soru Mucize ve Keramet

Mucize ile keramet arasındaki fark nedir? Adetullah ile olan münasebetleriyle beraber açıklar mısınız.?

Soru Tasavvuf ve Tarikat

Geçenlerde sınıfta edebiyat hocam ve bir arkadaşım arasında tartışma geçti. Hocamız, "tasavvuf, sınıfı geçmek varken sınıf birincisi olmaktır" dedi. Arkadaşım da "başkalarını düşünmeden kendin ibadet yapmak yerine tebliğ edelim notumuz ortada da olsa sınıfı hep beraber geçelim dedi. Tasavvufu nasıl anlamak gerekir?

Soru Himmet ve Vesile Meselesi

Ehl-i tarikte büyük velilerden himmet isteme adeti var. Keza dualarda yine büyük zatları vesile etme var. Şirkle ilgili bir kısım ayetlere göre bu uygulamaları yanlış bulanlar var. Meselenin aslı nedir?

Soru Tayy-i mekan, Tayy-i Zaman

Tayy-i mekan ve tayy-i zaman hakkında bilgi verir misiniz?

Soru inzivaya çekilenlerin Cuma Namazı

Bazı büyük zatların 40 gün, 50 gün veya yıllarca inzivaya çekildiğini biliyoruz. Fakat bu sırada sıla i rahim terkediliyor ya da cuma namazı gibi bir farzı terk edebiliyorlar. Biz böyle zatları yargılayamayız. Fakat hangi kaideye dayanıyorlar, açıklayabilir misiniz?

Soru Dünya ve Ahiret Meyvelerini İstemek

29. mektup, 9. kısım, 6. telvih, 3. nokta da üstadımızın tarikatle ilgili bazı teşhisleri var.....Diyor ki: "Bu dünya darül hizmettir..Darül mukafat değil...Madem hakikat budur uhreviyeye ait neticeleri dünyada istememek gerektir...Cunki cennetin meyveleri gibi, kopardıkça yerine gelmek sırrıyla baki hükmünde olan amel-i uhrevi meyvesini, bu dünyada fani bir surette yemek,kar-ı akıl değildir...Baki bir lambayı, bir dakika yaşayacak ve sönecek bir lamba ile o mübadele etmek gibidir............." Burada anlamadığm olay şudur: Uhrevi neticeleri veren şeyleri insan neden istemesin? Baki olan lamba,uhrevi ezvakları burada istemekle neden sönüyor?Yani bu olay niye 2 şıkka indirgeniyor: A)Ya bu dünyada geçici alırsın mükafatını B)Ahirett lamban ebedi yanar.....Biz, hem bu dünya için isteyelim o zevkleri, ücretleri v.s hemde ahiret icin.....Yani Allah niye hem bu dünyada hem ahirette vermiyor bu zevkeleri? Yani işin garip tarafı bu zevkerde nefsi değil.

Soru Sünneti Esas Yapmayan Veli Olur mu?

Bediüzzaman Hazretleri İmam-ı Rabbanî'den naklen, "En parlak evliyaların sünnet-i seniyyeyi esas yapan tarikatlerde yetiştiğini" söylüyor. Sünneti esas yapmayan tarikatten veli yetişir mi?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Tövbe Almak (Muhtelif)

Tövbe almak hak mıdır, nereden gelir?

Soru Evliyanın Tasarrufu ve Risalelerin İlhamla Yazılması (Muhtelif)

Bazı büyüklerin Tasarruf sahibi olduklarını ve vefaat etselerde dünyadaki bazı kişilere istedikleri yardımı yapabildiklerini okudum. Bunu nasıl yapıyorlar ve delili nedir? Bir diğer sorum da ilham nasıldır? Üstad Risalelerin ilhamla yazıldığını söylüyor. Ben buna kesin inanıyorum. Hiç şüphem yok. İlhamın nasıl olduğunu bir misal vererek izah edebilir misiniz?

Soru Hads Sünuhat ve İlham (Muhtelif)

Hads, sünuhat ve ilham arkelimelerini tanımlar mısınız? Farklarını örneklerle açıklar mısınız

Soru Şeriat Tarikat Hakikat (Muhtelif)

''Şeriatte şu senindir bu benim, tarikatte hem senindir hem benim, hakikatte ne senindir ne benim'' bu ifadeyi biraz açar mısınız. Risale-i Nur'un bu söz ile ilişkisi ne olabilir?