Sorular Muhtelif kategorisindeki sorular

Soru Lügatli Risaleler

Üstadımızın Risale-i Nur'a parantez içi mana yazılmasına karşı çıktığı ve lugat eklenmesine izin vermediği söyleniyor. Bunun aslı var mı izah edebilir misiniz?

Soru Tesettürle İlgili Yerler

Risale-i nurda tesettür ile ilgili konular hangi eserlerde ve nerelerde geçiyor?

Soru Kâtib Osmanın Rüyası

Rüyanın tabirini bilmeden önemini nasıl anlarız. Rüyanın ehemmiyeti nedir? 

Soru Risalelerin Telif Tarihleri

Risale-i Nur mecmualarının ve risalelerin telif tarihleri hakkında bilgi verir misiniz?

Soru Ebced Meselesi

İslam dininde ebced hesabı var mı? Varsa aydınlatabilir misiniz?

Soru Müslüman İsevileri

"... Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın din-i hakikîsini İslâmiyet'in hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem'iyet...": Bu tabiri açıklarmısınız?

Soru Hafız Ali Abinin Üstadın Yerine Vefatı

"Çünki Allah, bir kimseyi eceli geldiği zaman aslâ ertelemez. Ve Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır." Hafız Ali abinin üstadın yerine vefaat ettiğini biliyoruz. Yukarda geçen ayete göre bunu açıklar mısınız?

Soru Mesnevi-i Nuriye İsmi

Mesnevi-i Nuriye'ye neden bu isim verilmiş?

Soru Üstadın Risaleleri

Üstad Bediüzzaman hazretlerinin Hastalar Risalesi, İhtiyarlar risalesi gibi bir çok risalesi var, isimlerini bildirir misiniz?

Soru Risale-i Nur Kahramanları

Üstadın Risale-i Nurda bahsettiği gül fabrikası sahipleri, nur fabrikası sahipleri, risale-i nur erkanları kimlerdir?Emirdağ Lahikasında vasiyetinde 12 kahraman kardeşlerim diye bahsetmiş olduğu kişiler kimlerdir?