Sorular Risale-i Nur kategorisindeki sorular

Soru Sel ve Deprem Gibi Bela ve Musibetler

Sel, deprem gibi bela ve musibetlere rahmet denilir mi? 

Soru İman ve İnkar

"İnkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır" bunu nasıl anlamalıyız?

Soru Farazi ve Mevhum

Emr-i itibari ifadesi ile farazi ve mevhum aynı mıdır?

Soru Akılsız Acemi

"Garâibden olarak o şimendiferin iki tarafında pek câzibedâr çiçekler, lezîz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi, onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler, dikenli mikenli, mülâkātında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiferin gitmesiyle mufârakatinden elimi parçalıyorlar, bana pek pahalı düşüyorlardı." 

Yukarda geçen akılsız acemi ne demektir?

Soru Enenin Mahlukiyeti

Ene mahluk mudur?

Soru İctihad Kapısı

İçtihad kapısı kapanmış mıdır? Risale-i Nur bu hususa nasıl cevap veriyor?

Soru İhtiyaç ve Medeniyet

"Kudret-i Fâtıra, ihtiyaç ile, hususan açlık ihtiyacıyla, başta insan, bütün hayvanâtı gemlendirip nizâma sokmuş. Hem âlemi herc ü mercden halâs edip, hem ihtiyacı medeniyete üstâd ederek terakkıyâtı te’mîn etmiştir." 

Bu cümlenin manası nedir? Üstad kimdir veya nedir?

Soru Kanunların Tesiri

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Beş Hakaiki Sabite

"Taht-ı Belkîsı gibi “Beş Hakāik-i Sâbite” üzerine teessüs edecek. Bunları açıklar mısınız?

Soru Allahı Görmek

"Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek, kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir..." (Sözler)

Cenab-ı Hak cismani değildir, onu göz ile görmek ne demektir?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Sel ve Deprem Gibi Bela ve Musibetler (Risale-i Nur Mütalaası)

Sel, deprem gibi bela ve musibetlere rahmet denilir mi? 

Soru İman ve İnkar (Risale-i Nur Mütalaası)

"İnkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır" bunu nasıl anlamalıyız?

Soru Farazi ve Mevhum (Risale-i Nur Mütalaası)

Emr-i itibari ifadesi ile farazi ve mevhum aynı mıdır?

Soru Akılsız Acemi (Risale-i Nur Mütalaası)

"Garâibden olarak o şimendiferin iki tarafında pek câzibedâr çiçekler, lezîz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi, onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler, dikenli mikenli, mülâkātında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiferin gitmesiyle mufârakatinden elimi parçalıyorlar, bana pek...

Soru Enenin Mahlukiyeti (Risale-i Nur Mütalaası)

Ene mahluk mudur?

Soru İctihad Kapısı (Risale-i Nur Mütalaası)

İçtihad kapısı kapanmış mıdır? Risale-i Nur bu hususa nasıl cevap veriyor?

Soru İhtiyaç ve Medeniyet (Risale-i Nur Mütalaası)

"Kudret-i Fâtıra, ihtiyaç ile, hususan açlık ihtiyacıyla, başta insan, bütün hayvanâtı gemlendirip nizâma sokmuş. Hem âlemi herc ü mercden halâs edip, hem ihtiyacı medeniyete üstâd ederek terakkıyâtı te’mîn etmiştir." 

Bu cümlenin manası nedir? Üstad kimdir veya nedir?

Soru Kanunların Tesiri (Risale-i Nur Mütalaası)

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Beş Hakaiki Sabite (Risale-i Nur Mütalaası)

"Taht-ı Belkîsı gibi “Beş Hakāik-i Sâbite” üzerine teessüs edecek. Bunları açıklar mısınız?

Soru Allahı Görmek (Risale-i Nur Mütalaası)

"Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek, kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir..." (Sözler)

Cenab-ı Hak cismani değildir, onu göz ile görmek ne demektir?