Sorular Cennet kategorisindeki sorular

Soru Letaif-i Cennet Cilve-i Esmânın Temessülatıdır

32. Söz'deki, "İmâm-ı Rabbânî ra. demiş ki: "Letâif-i Cennet, cilve-i esmânın temessülâtıdır."  cümlesini açıklar mısınız?

Soru Ruhtaki Latîfelerin Ölmesi

Notalardaki, "O lâtife, bir saç kadar bir sıkleti, yani, gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hattâ bazan söner ve ölür..." cümlesinde bahsi geçen "latifelerin ölmesi" şu manaya da gelir mi? Anne karnında gelişimini tamamlayamayan çocuğun özürlü doğması gibi bu latifelerin ölmesiyle kişi ahiret hayatında bir nevi özürlü olur. Yani o latifeleri eksik olarak haşrolur ve cennetteki bazı güzellikleri tam olarak zevkedemez diyebilir miyiz?

Soru Cennetin En Yüksek Tabakası ve Tabakaların İsimleri

Cennetin tabakalarını yazar mısınız? Adn cenneti firdevs cennetinden üstün müdür? Hadislerde ve ayetlerde cennetin hangi tabakasına hangi hususiyete sahip insanlar girebileceği belirtilmiş midir?

Soru Cennet Tabakaları

Cennet ehli, cennetin hangi tabakasında olduğunu bilecekler mi?

Soru Cennet Yukarıda Cehennem Aşağıda Ne Demek?

Risalede cennet yukarıda cehennem aşagıda deniliyor. Dünyanın uzaydaki konumu sürekli değiştiğine göre bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

Soru Cennet'te Beş Yüz Senelik Mesafe

Cennet'te bir adama 500 senelik yer verilecek deniyor. Bu 500 seneyi nasıl anlamak lazım?

Soru Ebedîlik

Cennete gittikten sonra ebedî bir hayat olacak. Bu nasıl olacak? Yani hep cennette insan sıkılmaz mı? Ya da ebedîliği insanın aklı almıyor.

 

Soru Cennet’teki Feyiz Dereceleri

Peygamberimiz (sav) ‘Kişi sevdiği ile beraberdir’ buyurmuştur. Öyleyse onu seven en sıradan bir mümin de olsa, Cennet’te onunla beraber olacaktır. Sıradan bir mümin ile Peygamber efendimiz (sav) Cennet’te aynı mekânda bulunup aynı feyizleri mi alacaklar? Aradaki çok büyük mertebe farkı ne olacak?

Soru Çocukken Vefat Edenlerin Ahiretteki Durumu

Çocukken vefat edenler de büyükler gibi Cennet’te otuz üç yaşında olacaklar mı?                     

Soru Cennet'e İbadetlerle Girilmez

Cennet, yaptığımız ibadetlerin bir karşılığı olarak mı verilir?