Sorular Muhtelif kategorisindeki sorular

Soru Haram İşi Zorla Yaptırmak

Haram bir işi zorla yaptırmak veya yapmayana kızmak (günah olduğunu kabul ettiği halde) kişiyi kafir eder mi?

Soru Miras Ayetindeki Hesap

Miras ayetinin tüm unsurları (anne kız ve erkek evlat...) olan bır ailede haşa matematiksel hata olduğu payın fazla netice verdiği iddia ediliyor. Bunu izah eder misiniz?

Soru Hâriciler

Hariciler hakkında bilgi verir misiniz?

Soru Günlük Uyku Miktarı

Günlük ne kadar uyumalıyız? Çok uyumayı seven birisi olarak bu huyumdan nasıl vazgeçebilirim?

Soru Karar Almada Tevafukların Yeri

Alacağımız kararlarda tevafukların yeri ne olmalıdır? Yalnız tevafuklara dayanarak karar alabilir miyiz?

Soru İntizam-Tanzim-Tevzin-Tavzif Kelimelerinin Manaları

Risale-i Nur'da geçen intizam ve tanzim, tavzif ve tevzin kavramlarının manaları ve farkları nelerdir?

Soru Sofestailik

Sofestai ne demektir? Fikirleri nelerdir? Nihilizm ve septisizim ile aynı şeyler midir?

Soru Namaz Kılmayanın ve Faiz Alanın Yemeği

Faiz alan veya namaz kılmayan bir kimsenin yemeğini yemenin hükmü nedir? Bunun  maneviyata zararı var mıdır?

Soru İctihad İle Fetva Farkı

İctihad ve fetvanın arasındaki farklar nelerdir?

Soru Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî (ks) ve Mecmuatü'l-Ahzab

Mecmuatü'l-Ahzab nedir? Ehl-i sünnetçe muteber midir?