Sorular Mezhebler kategorisindeki sorular

Soru Alevilik ve Bektaşilik

Alevilik önceden hak bir mezhep miydi? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri Alevî miydi? Bektaşilikle Alevilik aynı mıdır?

Soru Mezheplerin ortaya çıkış sebebleri ve nedenleri

Efendimiz(a.s.m) zamanında hiçbir mezhep yokken sonradan büyük zatlar tarafından mezheplerin ortaya çıkmasının nedeni nedir?

Soru Şiilik Alevilik Sünnilik

Şiilik, alevilik, sünnilik hakkında bilgi verirmisiniz? Bunların öncesi ve günümüzde bulundukları konum nedir? Risale-i Nur'un bunlara bakış açısı nasıldır?

Soru Hilafet Meselesinin Kelam Kitaplarına Girmesi

Üstad Bediüzzaman, 4. Lem'ada, dört halifenin imamet sırası meselesinin ziyade ehemmiyet verilmesi sebebiyle kelam kitaplarına girdiğini ve bu sebeble Risale-i Nur'la da münasebeti olduğunu söylüyor. Burada ne demek istediğini açıklar mısınız?

Soru Mezheb Seçmede Köy ve Şehir Farkı

Üstad Bediüzzaman, mezheblerin hikmetini anlatırken, "şafi mensuplarının daha çok köylerde yaşadığını ve mezhebin bazı kurallarının buna göre şekillendiğini, Hanefi mezhebinde bulunanlar ise genelde şehirli olduğunu ve bazı kurallarının buna uygun geldiğini" izah ediyor. Bu noktadan, köyde ve bedeviyete yakın yaşayan birinin Şafi Hazretlerine mi uyması gerekiyor? Mezhep doğuştan gelen bir durum mu,  ya da bulunulan ortama daha uygun bir mezhebe mi tabi olmak gerekiyor?

Soru Vehhabilik Nedir?

Vehhabilik nedir? Neden hiç kimse ben vehhabiyim demiyor? Vehhabilerin belli başlı sapkın fikirleri nelerdir? Vehhabilik hakkında okunabilecek hangi kitaplar var? Bu fikirlerin yayılmasının sebebleri nelerdir?

Soru Vehhabilik

Vehhabilik hakkında bilgi verebilir misiniz? Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuda beyanları var mı?

Soru 12 Müctehid

On iki  müctehidin doğum yerleri ve tarihleri nelerdir?

Soru Mezheblerin Hikmeti

 

İslamdaki hak mezheblerin ortaya çıkmasındaki hikmet nedir?

Soru Mezheblerdeki Farklılıkların Sebebi

Hak bir olur. Nasıl böyle dört mezhebin farklı hükümleri hak olabilir?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Dinden Çıkanın Nikahı (Muhtelif)

Dinden çıkan bir erkek, hanımının iddet süresi bittikten sonra tövbe edip iman derse eşinin de rızası varsa yeniden nikah kıyılmasına gerek var mı?

Soru Ehli Sünnet Nedir (Muhtelif)

Ehl-i sünnet nedir, izah eder misiniz?

Soru İctihad Kapısı (Muhtelif)

İçtihad kapısı kapanmış mıdır? Risale-i Nur bu hususa nasıl cevap veriyor?

Soru Mezhepleri Taklit (Muhtelif)

Ali imran 103. Ayetteki "parçalanmayın" ifadesi mezhepleri mi kastediyor?Hiçbir mezhebe üye olmadan sadece müslüman olarak bize mantıklı geldiği ve sünnette olduğu gibi ibadet etsek olur mu? Peygamberimiz de bi mezhebe bağlı olmadığına göre mezhep farz yada sünnet olur mu?

Soru İtikadi Mezhepler (Muhtelif)

Amelde Hanefi olan biri itikatta hangi mezheptendir?

Soru Namazı Terk Edenin Cezası (Muhtelif)

Bazı mezheplere göre namazı inkar ederek kılmayan öldürülür. Ama Hanefiye göre neden öldürülmez?

Soru Mezhep ve Mezhepsizlik (Muhtelif)

Son zamanlarda mezhepsizler türedi. Mezhep diye bir şeyi kabul etmiyorlar. İzah eder misiniz?