Sorular Melekler ve Ruhaniler kategorisindeki sorular

Soru Ruhaninin anlamı ve sınıfları

Ruhaninin anlamı nedir ve sınıflara ayrılır mı?

Soru Meleklerin şekli

Melâike'nin muayyen bir şekil ve sureti varmıdır? Varsa bu belirli ve değişmez midir.?

Soru Ruh Nedir?

Ruh'un varlığı nasıl ispat edilir? Ruhun mahiyeti ve gerekliliği nedendir?

Soru Melekler Nereden Biliyorlardı

(Ey Habîbim!) Bir zaman Rabbin, meleklere: “Şübhesiz ki ben, yeryüzünde (insanı)bir halîfe kılacak olanım” buyurmuştu; (melekler:) “Orada fesad çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimse mi kılacaksın? diye sordular. Bunu nereden biliyorlardi.? Ayrıca bu sualin esrarı ne olabilr?

Soru Melekler ve Tahayyülatımız

Melekler insanların tahayyülatına muttali olabirmi? Mesela bir hafi zikirde veya halis bir niyette ALLAH-U TEALA kulum beni zikr etti ona sevap yazmı diyor? yoksa melekler insanın niyetini anlayabilir mi?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Meleklerdeki Makam (Meleklerin Yaratılış ve Vazifeleri)

Melekler potansiyel olarak aynı yaratılıp mı biri diğerinin önüne geçti. Yoksa makamları sabit midir? Tedenni cihetinden değil terakki cihetinden soruyorum. Terakki ettirmek Allah'ın şanından değil midir?

Soru Mahlukata Müekkel Melekler. (Meleklerin Yaratılış ve Vazifeleri)

Mahlukatla müekkel melekler tam olarak ne yapmaktadırlar. Onların mahlukata müdaheleleri var mıdır? Vazifeleri nelerdir?

Soru Cinlerin Varlığı (Şeytanlar ve Cinler)

Cinler var mı, varsa bazen insana nasıl zarar veriyorlar? 

Soru Melekler Allah'ın Yardımcıları mıdır (Meleklerin Yaratılış ve Vazifeleri)

Meleklerin bir vazifesi olduğunu biliyoruz. Bu vazifeyi nasıl anlamak lazım. Onlar Rabbimizin işlerine yardım vazifesi mi görüyorlar.

Soru Taam İse Aç Olana Verilir (Meleklerin Varlık Delilleri)

"Evet, nasıl ki hüsün elbette bir âşık ister. Taam ise aç olana verilir."

29.sözde geçen bu ifadeyi konuyla bağlayamadık halbuki üstad kainattaki bu tezyinatın, mehasinin ve kemalatın enzarı için meleklerin insanların ve cinlerin gerekliliğinden bahsederken yukarıdaki cümlede sanki bizim enzarımız için de kainatın varlığı gerekli görülmüş gibi bir mana çıkıyor. 

Soru Kiramen Katibin Hakkında (Meleklerin Yaratılış ve Vazifeleri)

Kiramen Katibin melekleri amellerimizi kaydediyorlar. Sadece zahiri amellerimizi mi; yoksa kalbimizden geçirdiğimiz hatıratı da kayıt ediyorlar mı? Bazı kişiler, kalpden geçirilen hatıratı bilemez diyorlar. Dolayısıyla bunları kayıt edemez diyorlar. Ama kalpten geçirilen bir iyiliği yapmasan bile 1 sevap var diye biliyorum. Kalbi hatıratımızı da kayıt altına alıyorlar mı?

Soru Kanunların Tesiri (Muhtelif)

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Allah ve Peygamberler Hakkında Vesvese (Şeytanlar ve Cinler)

Şeytan bazen şöyle bir vesvese veriyor. "Peygamberleri biz görmedik o halde yaşamamış olabilirler. Peygamberler yoksa Allah da yok" diyor. Buna karşı nasıl cevap verilebilir.

Soru Meleklerin Duyu Organları (Meleklerin Yaratılış ve Vazifeleri)

Meleklerin yüzü, gözü, burnu, kulakları, ağzı ve elleri ayakları var mıdır?

Soru Mukarrabun Melekleri (Meleklerin Yaratılış ve Vazifeleri)

1. Mukarrabun meleklerinin en büyük melekler olduğuna dair rivayetler var mı, mahiyetleri nedir?

2. Melek taifesinden Allah'ı Peygamberimiz gibi gören var mıdır?