Sorular İman kategorisindeki sorular

Soru Hâzır ve Nâzır

Halık-ı Rahimin (merhametli yaratıcının) hazır ve nazır olduğunu nasıl düşünebiliriz?

Soru İmanı Tahkikiyi Kazanma

İman-ı tahkikinin kuvvetini nasıl kazanabiliriz ve nasıl tefekkür edebiliriz?

Soru İnanmak İstemeyene Nasıl Anlatılır?

Allah ve ahirete inanmayan birisi var, Kur’anı Kerim’in, Allah tarafından Hz. Muhammed’e (sav) indirildiğini de inkâr ediyor. Ayrıca, yaratıcı varsa, onun niye yaratanı yok? Gibi sorular soruyor. Böyle bir kimseye nasıl anlatmak gerekir?

Soru Büyük Günah ve İman

Büyük günahları işlemek insanı imandan çıkarır mı?

Soru Putperestlik

Putperestlik inancı ilk olarak nasıl ortaya çıktı?

Soru Tahkiki İman Nasıl Kazanılır?

Tahkiki imanı elde etmek için neler yapılmalıdır?

Soru İman nedir?

İman nedir?

Soru Muhammed (sav) Allah’ın Resulüdür Demeyenin Durumu

Sadece la ilahe illallah demek kurtuluş için yeterli midir? Yani Allah’ın birliğini kabul eden fakat Peygamberimizi kabul etmeyen kimse âhirette kurtulabilir mi?

Soru İbadetlerin İmana Faydası

İbadetlerle iman arasında nasıl bir ilişki vardır?

Soru Kâfirlere Karşı Sevgi

Kâfirlere muhabbet ve sevgi gösterilebilir mi?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Firakı Ebedi (Muhtelif)

Şu cümleyi izah edebilir misiniz? "Ancak o rahmetin şe’nindendir ki, firâk-ı ebedîyi hicrân-ı lâyezâlîye, hicrân-ı lâyezâlîyi firâk-ı ebedîye ve adem-i mutlakı da her ikisine musallat eder ki, o firâkların, o hicranların kökleri ortadan kalksın."

Soru Kanunların Tesiri (Muhtelif)

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Risale-i Nur ve Sekerat vakti (Muhtelif)

Sekerat vaktinde imanı muhafaza etmek ve kurtarmak için Risale-i Nurun yardımı olur mu? Yazı gibi talebelik şartlarında tembellik edenler için durum nasıldır?

Soru Küfür ve Tekfir Meselesi (Muhtelif)

Küfür nedir? Kimler tekfir edilebilir? İnançla alakalı(akaid) meselelerinden herhangi birisini inkar eden kafir olur mu? Hulefa-yı raşidinin efdaliyet sırasını inkar eden kafir olur mu?Bida ehli ile dalalet ehline kafir denilir mi?

Soru İmanın Yeri (Muhtelif)

İman kalptedir deniliyor. Kalpten kasıt cismani kalp mi, yoksa ruhun kalbi mi? Cismani kalp ile ruh arasındaki bağlantı nedir?