Sorular Tövbe-Zikir-Şükür kategorisindeki sorular

Soru Tövbeyi Bozmak

Tövbe eden bir kimse tövbesini bozarsa bunun hükmü nedir?

Soru Arefe Günü

Arefe gününe has ibadetler var mıdır?

Soru Kebairden Kasıt Nedir

Üstadımızın "Bu zamanda feraizi işleyen kebairi terk eden kurtulur inşaallah." sözünde, kebair diye kastettiği büyük günahlar hangileridir. Başka yerde "ekberü'l-kebâir" tabiri var, burada ise "kebair" diyor.

Soru Nasuh Tevbesi

Nasuh Tevbesi nasıl yapılır?

Soru Devamlı Günah İşlemek

Sürekli işlediğimiz bir günahı tekrar işleyeceğimizden korkup tevbeden kaçındığımız zamanlar oluyor. Böyle durumlarda nasıl davranmak gerekir? Alışkanlık olmuş bu günahlardan nasıl kurtulabiliriz? 

Soru Günahların Sevaba Çevrilmesi

Günahlar kurtuluşa götürebilir mi? Günahları artıya çevirebilir miyim?

Soru Tevbe ettiğimiz günahların durumu

Tevbe ettiğimiz günahların durumu nedir? Ömrü boyunca namaz kılmamış, tesettürünü yerine getirmemiş bir kişi tevbe etse fakat borçlarını ödemeden ölse bu kişini durumu ne olacaktır?

Soru Celcelutiye

Celcelutiye hatim olarak okunuyor mu? Okunuyorsa kaç tane okunmalı?

Soru Eğer günah işlemeseydiniz....

Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı. Bu hadis nasıl anlaşılmalıdır? Bir müslümanın amacı günahlardan kaçınmak olduğu halde , günah işlememek niçin helak sebebidir? Bunun hikmeti nedir?

Soru 41 Yasin ve 4444 Nâriye

41 Yasin veya 4444 Nariye okunuyor. Bunların rakamları nerden geliyor? 43 YASİN olsa maksat hasıl olmaz mı?