Sorular Yüksek Şahsiyeti ve Makamı kategorisindeki sorular

Soru Rüyada Peygamberimizi görmek

Resulullah'ı(sav) ruyada görüp şifa için Allah'a dua etmesi veya  ilim verileceğini söylemesi ve bunun da gerçekleşmesi mucizemidir.?

Soru "Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım" Hadisi

"Levléke levléke lemé halaktüleflék" cümlesinin sahih hadis olmadığını söyleyenler var. Bu konu hakkında bilgi verirmisiniz?

Soru Alemlerin Peygamberimizin Nurundan Yaratılması

Allah (cc) Peygamber Efendimizi (asm) kendi nurundan mı yarattı? Alemleri, melekleri, arşı, insanları kısaca diger yaratılmış olan varlıkları Peygamber Efendimizin (s.a.v) nurundan mı yarattı?

Soru Sen Olmasaydın Kainatı yaratmazdım Sözü Hadis-i Kudsi mi?

Bir arkadaşım, Allahu Teala'nın Peygamberimiz (sav) için, "Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım" dediği bir ayet veya hadis yoktur diyor. Buhari ve Ebu Davud gibi büyük hadis alimlerinde geçmiyor diyor. Hadis ve ayette olmayan bir şeye inanmak şirktir diyor. Buna nasıl cevap verilebilir?

Soru Peygamerimizin (sav) Görünüş ve Ahlakı

Peygamberimizin (sav) görünüşü, ahlakı, huyu, insanlara karşı davranışları nasıldı?

Soru Peygamberimizin İki Taraflı Elçiliği

Haşir Risalesi'nde geçen, "O zât (Peygamberimiz asm), ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlahînin kesret tabakatına memurudur." sözünü izah edermisiniz?

Soru "Sen olmasaydın ey Habibim alemleri yaratmazdım"

"Sen olmasaydın ey Habibim! Alemleri yaratmazdım" ifadesini açıklar mısınız?

Soru Peygamberimizin Müsamahası

Peygamberimiz (s.a.v) haksızlığa uğrayınca ne yaparmış? Sessiz mi kalırmış? Yoksa haklılığını ispat için uğraşır mıymış?

Soru Peygamber Efendimiz’in (sav) Güzel Ahlakından Örnekler

Peygamberimiz’in güzel ahlakına örnekler verebilir misiniz?

Soru Hz. Muhammed (asm)’ın Şöhreti

Batılı bir yazarın insanlık tarihinin en meşhur ve en etkili yüz insanını topladığı bir kitabında Hz. Muhammed’i (sav) ilk sıraya aldığı söyleniyor. Gerçekten de insanların en meşhuru Hz. Muhammed (sav) midir?