Sorular Diğer Semavî Kitaplar kategorisindeki sorular

Soru Cenaze Namazı Kılınır mı?

İslam itikad esaslarının hepsine eksiksiz inanan, ancak ‘’Hristiyanlarında güzel amel işleyenleri cennete girecek’’ anlayışına sahip olan birisini düşünelim. Bu kişiye yumaşak bir üslüpla ‘’Allah'a oğul isnad etmeleri ve Peygamberimizi kabul etmemeleri gibi sebeblerden dolayı Allah’ın Hristiyanları ebedi olarak cehenneme atacağını, ehl-i sünnet anlayışının bu olduğunu’’ güzel bir dille söylememize rağmen bu kişi ısrarla bu inanışını sürdürse ve bu inanç üzere ölse bu kişinin cenaze namazı kılınır mı?

Soru Suhuflar Kuran'da geçiyor mu?

Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz İbrahim'e (as) sahifeler indi. Peki Kuran-ı Kerim yada Risale-i Nurda bu mevzudan ayet yahut bahis var mı?

Soru İsrâiliyat

İsrâiliyat bilgilerinin İslam'a girmesinin ne gibi zararları olmuştur.?

Soru Semavi Kitapların Tahrifi

Kuran'da diğer semavi kitapların tahrif edildiğinden bahsediliyor mu?

Soru Hıristiyanlara İslamiyeti tebliğ

Hıristiyan bir kimseye ilk önce izah edilmesi gereken meseleler nelerdir? Teslis inancını çürütürken nasıl bir yol takip etmeliyiz?

Soru Diğer Semavi Kitaplar Neden Muhafaza Edilmemiştir

Mesnevi-i nuriyede "Kuranın icazı (mucize oluşu) tahrifine bir seddir (bozulmasına mani olur)." diyor. Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi, diğer kitapların muhafaza edilmemesinin hikmeti nedir?

Soru Önceki Kitapların Tahrif Olması

Önceki semavi kitaplar nasıl bozulmuştur?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Suhuflar Kuran'da geçiyor mu? (Muhtelif)

Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz İbrahim'e (as) sahifeler indi. Peki Kuran-ı Kerim yada Risale-i Nurda bu mevzudan ayet yahut bahis var mı?

Soru Yahudi ve Hristiyanları Dost Edinmeyin (Muhtelif)

Gayr-i müslim bir tanıdığım, Kur'an'da gayr-i müslimleri dost edinmeyin diye okumuş. Bana bunun izahını sordu. Bu konuda kendisine nasıl bir cevap verebilirim?

Soru Semavi Kitapların Tahrifi (Muhtelif)

Kuran'da diğer semavi kitapların tahrif edildiğinden bahsediliyor mu?