Sorular Diğer Peygamberler kategorisindeki sorular

Soru Hızır as Peygamber mi?

Hızır as. nebi midir, veli midir?

Soru Nuh Tufanının Umumiliği ve Tüm Hayvanların Gemiye Nasıl Sığdığı

Hazreti Nuh'un gemisine her hayvandan bir çift mi bindi? Eğer öyle ise geminin büyüklüğü çok olmaz mı? Hem Nuh tufanı bütün yeryüzünü kapladı mı?

Soru Yüzyirmidört Bin Enbiya

Risalelerde geçen yüzyirmidört bin enbiya yüzyirmidört milyon evliya gibi ifadeler geçiyor. Bu rakamlar neye göre söyleniyor?

Soru Peygamberlerin (aleyhimüsselam) Sayısı

Kur'an-ı Mucizü-l Beyan'da ismi geçen kaç peygamberimiz (a.s.) vardır. Adını bilmediklerimizin sayısı nedir?

Soru Peygamberlere İmanın Önemi

Peygamberlere inanmanın, imanın altı şartı içine girmesinin sebebi nedir?

Soru Mucizenin Anlamı

Mucize nedir? Allah’ın peygamberlerine mucizeler vermesinin sebebi nedir?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Hz. Ademin Ebediyet Arzusu (Muhtelif)

Derken şeytan ona vesvese verdi: “Ey Âdem! Sana ölümsüzlük ağacına ve yok olmayacak bir mülk üzerine rehberlik edeyim mi?” dedi. Bir peygamber Allah'ın yok etmeyeceğini bilmez mi?

Soru Peygamberler Arasında Üstünlük (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Neden Kuranın bazı yerlerinde "her peygamber eşittir" demiş te bazı ayetlerde "bazı peygamberleri üstün kıldık" demiş?

Soru Peygamberler Arasında Üstünlük (Muhtelif)

Neden Kuranın bazı yerlerinde "her peygamber eşittir" demiş te bazı ayetlerde "bazı peygamberleri üstün kıldık" demiş?

Soru Hazreti İsanın Aile Hayatı (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Hz İsa (a.s) bizler gibi yaşam sürüp aile hayatı yaşayacak mı? Eş ve çocuklara sahip olacak mı?

Soru Hazreti İsanın Aile Hayatı (Muhtelif)

Hz İsa (a.s) bizler gibi yaşam sürüp aile hayatı yaşayacak mı? Eş ve çocuklara sahip olacak mı?

Soru Resul Nebi Vahiy (Muhtelif)

Resul, nebi, vahiy ne demektir?

Soru Peygamberlerin Seçimi (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Peygamberlerin sıfatlarından biride ismet sıfatıdır. Bize neden böyle bir imkan verilmemiştir? Biz neden peygamber olamıyoruz? Bunda bir adaletsizlik var mıdır?

Soru Peygamberlerin Tevhide Delil Olması (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Peygamberlerin Allah'ın varlığına ve birliğine delaletini izah eder misiniz?

Soru Meleklerden Peygamber Gelmiş midir? (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Hac Suresinde geçen, "75-Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir." Ayeti nasıl anlamalıyız.

Soru Meleklerden Peygamber Gelmiş midir? (Muhtelif)

Hac Suresinde geçen, "75-Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir." Ayeti nasıl anlamalıyız.