Sorular Diğer Peygamberler kategorisindeki sorular

Soru Suhuflar Kuran'da geçiyor mu?

Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz İbrahim'e (as) sahifeler indi. Peki Kuran-ı Kerim yada Risale-i Nurda bu mevzudan ayet yahut bahis var mı?

Soru Onbir Mucize

Risale-i Nur'da bahsi geçen Hz. Musa (as)'ın onbir mucizesi nelerdir?

Soru İmanı Artırmak

İmanın şubelerini de kuvvetlendirmek için hangi risaleleri tavsiye edersiniz?

Soru Peygamberlerin Gönderilmesi

İnsanlara peygamber gönderilmesi hayır mıdır, şer midir?

Soru Peygamberler eşit midir?

Bir kısım insanların tüm peygamberler eşittir diyerek zihinlerine bulandırmasına cevab yazabilirmisiniz?

Bir vaiz nasihat ederken Bakara suresinin 285. ayeti kerimesini "Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene îmân etti, mü’minler de! Hepsi Allah’a, meleklerine, kitablarına ve peygamberlerine: “Peygamberlerinden hiçbirinin arasında ayırım yapmayız” diye îmân ettiler ve şöyle dediler: “İşittik ve itâat ettik! Rabbimiz! Mağfiretini dileriz; dönüş(ümüz) ancak sanadır!"  tefsir ederken Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ile Hz. İsa (a.s.) arasında hiçbir farklılık, üstünlük yoktur diye  tefsir etti. Peygamberler eşit midir?

Peygamberimizin(s.a.v) eşref-i mahlukat olduğuna dair delilleri belirtirmisiniz?

Soru Hz. İsa'nın Kimliği

Bugünkü Hıristiyanlığın İsa’ya bakışı Müslümanların düşüncelerinden farklıdır. Bunun sebebleri nelerdir?

Soru Hz. Ademin (Asm) Cennetten İhracı

"Melaikelerin aksine olarak mukteza-yı fıtratları olan malûm günahla Cennet'ten ihraç edildi."  cumlesi akla şu sualleri getiriyor:

1. İhrac neden bir gunahla oldu. Direkt gelis olamaz mıydı?

2.Cennette günahın işi ne?

3.Yarın insanlar Hz. Adem`e senin yüzünden cennetten olduk demezler mi?

4.Hangi mukteza-yi fitrat onlari günaha sevk etti? 

Soru Zülkarneyn ve Çin Seddi

16. Lema'da Zülkarneyn'in İskender-i Rumi olmadığı hususunda "Ehl-i tahkikin beyanına göre, hem Zülkarneyn unvanının işaretiyle, Yemen padişahlarından, Zülyezen gibi zü kelimesiyle başlayan isimleri bulunduğundan, bu Zülkarneyn, İskender-i Rumî değildir. Belki Yemen padişahlarından birisidir ki, Hazret-i İbrahim'in zamanında bulunmuş ve Hazret-i Hızır'dan ders almış. İskender-i Rumî ise, Milâttan takriben üç yüz sene evvel gelmiş, Aristo'dan ders almış. Tarih-i beşerî, muntazam surette üç bin seneye kadar gidiyor. Bu nâkıs ve kısa tarih nazarı, Hazret-i İbrahim'in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevâri, ya münkirâne, ya gayet muhtasar gidiyor." olarak ifade ediliyor. Fakat Çin seddinin milattan önce 200 ile 400 yılları arasında yapıldığı bilinmekte. Hz. İbrahim ise Risale-i nura göre bu süreden çok daha önce yaşamıştır. Bu durumda bir çelişki yok mudur?

Soru Yunus'un(as) annesi

Yunus(as) neden annesinin adıyla anılıyor.? Babasının ismi nedir.?

Soru İsa(a.s)'ın Kadîr ismine mazhar olması

 Hz.İsa(a.s)'ın Kadîr ismine ve Hz.Musa(as)'ın Mütekellim ismine mazhar olması ne demektir?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Hz. Ademin Ebediyet Arzusu (Muhtelif)

Derken şeytan ona vesvese verdi: “Ey Âdem! Sana ölümsüzlük ağacına ve yok olmayacak bir mülk üzerine rehberlik edeyim mi?” dedi. Bir peygamber Allah'ın yok etmeyeceğini bilmez mi?

Soru Peygamberler Arasında Üstünlük (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Neden Kuranın bazı yerlerinde "her peygamber eşittir" demiş te bazı ayetlerde "bazı peygamberleri üstün kıldık" demiş?

Soru Peygamberler Arasında Üstünlük (Muhtelif)

Neden Kuranın bazı yerlerinde "her peygamber eşittir" demiş te bazı ayetlerde "bazı peygamberleri üstün kıldık" demiş?

Soru Hazreti İsanın Aile Hayatı (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Hz İsa (a.s) bizler gibi yaşam sürüp aile hayatı yaşayacak mı? Eş ve çocuklara sahip olacak mı?

Soru Hazreti İsanın Aile Hayatı (Muhtelif)

Hz İsa (a.s) bizler gibi yaşam sürüp aile hayatı yaşayacak mı? Eş ve çocuklara sahip olacak mı?

Soru Resul Nebi Vahiy (Muhtelif)

Resul, nebi, vahiy ne demektir?

Soru Peygamberlerin Seçimi (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Peygamberlerin sıfatlarından biride ismet sıfatıdır. Bize neden böyle bir imkan verilmemiştir? Biz neden peygamber olamıyoruz? Bunda bir adaletsizlik var mıdır?

Soru Peygamberlerin Tevhide Delil Olması (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Peygamberlerin Allah'ın varlığına ve birliğine delaletini izah eder misiniz?

Soru Meleklerden Peygamber Gelmiş midir? (Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler)

Hac Suresinde geçen, "75-Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir." Ayeti nasıl anlamalıyız.

Soru Meleklerden Peygamber Gelmiş midir? (Muhtelif)

Hac Suresinde geçen, "75-Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir." Ayeti nasıl anlamalıyız.