Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Kanunların Vücudu

Kanunların yalnız ilmi vücutlarının bulunması ne demektir?

Cevap Cevap

Kanunlar Allah tarafından yaratılmamıştır. Yani kudret taalluk edip harici vücud verilmemiştir. Kanunların vücudu ilmi vücudlardır. Bir ağaç gibi bir hayvan gibi somut bir şey değillerdir. Bunlara emr-i itibari de tabir edilir. 

Lütfen bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kanunlarin-yalniz-ilmi-vucutlarinin-bulunmasi

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/vucud-u-ilmi-ve-vucud-u-harici

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/istilahi-kelimeler