Kategori Hz. Muhammed (S.A.V.) Kategori Hadis Kategori

Ek Soru Soru

Kalp Kırmakla Alakalı Hadis

"Bir Müslümanın kalbini kırmak, haksız olarak incitmek, Kâbe’yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır." Böyle bir hadis var mı dır sahih midir?

Cevap Cevap

Bu şekilde hadis bilmiyoruz. Fakat "Kabe’nin Allah katında bir kıymeti olduğu, fakat müminin kıymetinin Kabe’den daha fazla olduğu şeklinde hadisler vardır.

817 - "لقد شرفك الله وعظمك والمؤمن أعظم حرمة منك يعني الكعبة" . (طس عن ابن عمرو).

(Peygamberimiz Kabe’ye hitaben şöyle dedi:) Allah seni şereflendirmiş ve yüceltmiştir. Fakat müminin hürmeti (Allah katında) senin hürmetinden daha büyüktür. (Kenzül ummal, hadis no: 817.)