Kategori İnsanın Mahiyeti Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Risale-i Nur Hizmeti Kategori İbadet Kategori İhlâs Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Ek Soru Soru

Kalb Ruhun Aybını Görmez

İhlas Risalesinde geçen, Kalp ruhun aybını görmez ne demektir?

Cevap Cevap

Bahsi geçen yer şöyledir;

"İkinci Düstûrunuz: Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkîd etmemek ve onların üstünde fazîletfurûşluk nev‘inden gıbta damarını tahrîk etmemektir. Çünki nasıl, insanın bir eli, diğer eline rekābet etmez; bir gözü, bir gözünü tenkîd etmez; dili, kulağına i‘tirâz etmez; kalb, ruhun ayıbını görmez; belki birbirinin noksânını ikmâl eder, kusurunu örter, ihtiyâcına yardım eder, vazîfesine muâvenet eder. Yoksa, o vücûd-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır." (İhlas Risalesi)

Üstadimiz Kur'an hizmetlerini yapanlarla ilgili birbiriyle rekabet halinde olmadıklarını ve birbirlerini tenkid etmemeleri gerektiğini bu ifadelerle veciz bir şekilde misallendiriyor. Çünkü vücudun maddi ve manevi azalari birbiriyle uyum içerisinde hareket etmektedirler. Mesela, İnsan ağır bir yük kaldıracağı zaman bir el zorlandığında diğer el bu benim vazifem değildir demiyor ve hemen diğer elin yardımına koşuyor. Kalp mensub olduğu ruhun ayıplarını görmesi, kusurlarını araştırması nasıl latifelere zarar veriyor ise gönül birliği yapmış olan Kuran hizmetkarlarının da birbirlerini ayıp ve kusurlarıyla uğraşmaları yapacakları kudsi hizmetlerine büyük zararlar verebilir

İnsanda bir hayvani (nefsani) ruh bir de sultani ruh vardır. Sultani ruh vicdan ölçüleriyle hareket eder. İnsanin aklına bir düşünce geldiğinde bu kalbe gider, kalb onu vicdan ölçüleriyle tartar ve insan onunla amel eder. Nefsani ruhda mizan yoktur kendi istekleriyle hareket eder.

Nefis ruhta ayıp görür fakat kalb ruhun ayıbını görmez ruhun fıtratına münasip hareket eder.

Hizmetin ruhu etrafında toplanmış fertler olarak manevi bir şahıs hükmündeyiz. Nefsani  hareket edildiği zaman nasıl ruh ızdırab çekiyorsa hizmette birer aza hükmünde olan bir kardeşimizi tenkid ettiğimizde hizmetimizin ruhuna uygun hareket değil de nefse uygun hareket edilmiş olurki o da vücudun dağılmasına sebeb olur ve ahenk bozulur.

 

Ayrıca bakınız

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kalp-ruhun-aybini-gormez

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/birinci-soz-ve-ihlas-risalelerinden-iki-cumle

 

EtiketlerEtiketler: ihlas , kalp , ruh , ayıp

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorumeser akelli demiş ki:

Göz bir hassedir ki,ruh bu alemi o pencere ile seyreder.İnsan harama nazar ettiği zaman, "Kalbden maksad; sanevberî (çam kozalağı gibi) bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı, vicdan; ma'kes-i efkârı, dimağdır. "hissiyatın mazharı olan kalp,ruh haram nazar etsede vazifesini yapar hissiyatları faaliyete geçirir.Sonra kişi tövbe istiğfar etse , ruh tekemmül etmek için vazife alsa, kalp sen haram nazar etmiştin beni nefsani arzularına alet ettin demez , çalışmamazlık yapmaz ayıbını görmez , ruhun tekemmülü icin yardım eder muavenet eder.Bir örnek vererek yazdığınızın katkısıyla anladığım manayı ifade ettim.İnşallah doğru anlamışımdır.