Kategori İman Kategori Sosyal Meseleler Kategori

Ek Soru Soru (!! Bu konuya ait ek sorular için tıklayın)

Kâfirlere Karşı Sevgi

Kâfirlere muhabbet ve sevgi gösterilebilir mi?

Cevap Cevap

Bir kafire her cihetle muhabbet edilemez. Evvela küfür sıfatlarına muhabbet asla caiz değildir. Bir müslümanın bütün sıfatları Müslüman sıfatı olmayabildiği gibi bir kafirin de bütün sıfatlarının kafir olması şart değildir. İslamiyetin yahudi ve hristiyanlardan hanım almaya müsaadesi dünya cihetiyle sevgi olabileceğine delildir. Sahip oldukları medeniyetin bazı güzelliklerinden faydalanmak için ve komşuluk gibi dünyevî ilişkiler açısından iyi dostluk ilişkileri kurulabilir. (Bkz. Mektubat, Münazarat Risalesi)

 

Ek Soru Ek Soru

Dinlerarası diyalog ve hoşgörüden bahsediliyor, nasıl değerlendirilmeli?

Cevap Cevap

Hoşgörü tabirini hoş görmüyoruz. Çünkü Allah katında kafir ve küfrü hoş görülemez. Ama dialogdan maksad karşılıklı görüşme ve düşmanlıkları eriterek İslamı tanıtmak ise dinimiz elbette buna karşı çıkmaz. Ama dialoğun İslamı tebliğ için ve İslamın izzetine yakışır bir şekilde ve dialoğa uygun olan insanlarla yapılması gerekir. Üstad "layık olmayan insanlara hakikatleri anlatmak öküzün boynuna gerdanlık takmak gibidir" der. Yani karşındaki adam laf anlatmaya muvafık bir insan olmalı.

Bu hedefleri taşımayan ve sadece beraber olalım, dost olalım, birbirimizi meşru görelim manasına gelirse bu Kur'an'a ve İslam'a aykırı bir dialogtur.

Kanaatimizce bu konuda esas olan dialoğu kimlerin, nasıl yaptığıdır. Doğru kişiler, doğru maksadlarla ve doğru metotlarla yaparsa caiz olabilir. Aksi takdirde caiz olmayacağı gibi, İslama ve müslümanlara zarar da verebilir.