Kategori Kader ve Cüz'î İrade Kategori

Ek Soru Soru

Kader ve Kazanın Manası

Kader ve kaza ne demektir?

Cevap Cevap

 Kader, olacak herşeyin Allah tarafından ezelde bilinmesi ve Levh-i Mahfuz denilen kader defterinde yazılması, kaza ise yazılmış şeylerin vakti geldiğinde meydana gelmesi demektir. (Bkz. Tılsımlar, 26. Söz Kader Risalesi)