Kategori Kader ve Cüz'î İrade Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Kader Mahkumu Demek

Çeşitli suçlar işleyerek hapishaneye düşenler için sanki madurlarmış gibi -kader mahkumu- ifadesi kullanılıyor. Bu tabir İslama zıt düşmüyor mu?

Cevap Cevap

Suçlu olanlar için bu tabir uygun değildir. Çünkü ona kader suç işlettirmedi.  O kendi iradesiyle işledi. Fakat suçsuz olanlar için uygun olabilir. Çünkü başına gelen bu musibet bir imtihandır. Bu noktadan hüzün ve ümitsizliğin ilacı olabilir.