Kategori Fıkıh Kategori Dua Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Dünya Hayatı Kategori

Ek Soru Soru

İstenilene Ulaşmak

İstediğin bir şey için hayır yapmak yada adak adamak doğru mudur?

Cevap Cevap

İstediğiniz şey haram ve caiz olmayan bir şey değilse bunun için dua etmek, hayır yapmak, sadaka vermek, adak adamak caizdir ve uygundur.