Kategori Sosyal Meseleler Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

İslamiyet Terakki Dinidir

İslamiyetin terakki dini olmasına tarihimizden örnek verir misiniz?

Cevap Cevap

İslamiyetin terakki dini olmasına örnek, Asr-ı saadet denilen dönem ile dört haife dönemidir. Bu dönemde hem maddi hem manevi terakki olmuştur. Ayrıca Abbasilerin ilk zamanları, Endülüs dönemi, Osmanlı dönemi de buna örnektir. Tarihteki Müslüman devletlerin yükselme dönmeleri de buna örnektir. Bu dönemlerde hem ilimde ve fende alimler yetişmişler; hem de maneviyatta çok büyük zatlar yetişmişlerdir. Ferdi terakki olduğu gibi toplumsal terakki de olmuştur. 

İslam medeniyetinin götürüldüğü yerlerde ise ciddi değişimler ve ilerlemeler olmuştur. Hatta bu günkü teknik ve teknolojik ilerlemenin temelinde Müslüman ilim adamlarının katkısı çok büyüktür. 

 

EtiketlerEtiketler: terakki , ilerleme , yükselme

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder