Kategori İman Kategori

Ek Soru Soru

İman nedir?

İman nedir?

Cevap Cevap

İman ve İslamın temel esaslarını ayrıntılı olarak diğer kısmını genel olarak tasdikten sonra Allah’ın kulun kalbine bıraktığı bir nurdur.(Bkz. İşaratül İ’caz)