Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

İlm-i İlahi ve Levh-i Mahfuz

İlm-i ilahi ve levh-i mahfuzda insanın ruhu bedeni ağaçlar kainat vs. her şey maddi manevi vücutlu şekilde ve hayatlı bir şekilde var mıdır?

Cevap Cevap

İlm-i İlahideki olan şeyler, resim ve suret değil bilgidir. Ayrıca mahiyetini bilemediğimiz gibi vücud-u haricileri var mı onu da bilemiyoruz. Fakat Allah'ın ilminde olanlara alimler ayan-ı sabite demişlerdir.

Levh-i mahfuzda olanlar bir yazı ve bir kayıttır.  Bu yazının veya kaydın da mahiyetini bilemiyoruz.

Ayrıca bakınız.

http://risaleonline.com/soru-cevap/lehv-i-mahfuz