Kategori İman Kategori İbadetin Manası ve Gerekliliği Kategori

Ek Soru Soru

İbadetlerin İmana Faydası

İbadetlerle iman arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap Cevap

İbadetler;  iman edilen meseleleri kuvvetli ve sabit kılarak meleke haline getirir. İbadet Allah’ın emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak demektir. İbadet edilince vicdanda ve akılda olan iman hükümleri geliştirilmiş ve takviye edilmiş olur. (Bkz. İşârâtü’l İ’câz)