Kategori İbadetin Meyveleri Kategori

Ek Soru Soru

İbadetlerin Gayesi

Orucu  vücut sağlığına olan faydaları için tuttuğunu söyleyen birisine ne demek gerekir?

Cevap Cevap

İbadetler yalnız Allah’ın emri olduğu için, O’nun rızasını kazanmak ve karşılığını âhirette görmek üzere  yapılırlar. Dünyaya ait faydaları ise ancak bir teşvik unsuru olabilir. İbadetlerde yalnızca dünyaya ait faydaları takip etmek ibadeti iptal edip sevabından mahrum eder. (Bkz. Lem’alar, 17. Lem’a)