Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

"Hayat kesret tabakatından bir çeşit tecelli-i vahdettir" ne demektir?

29. Söz'deki, "Hayat kesret tabakatından bir çeşit tecelli-i vahdettir" ne demek?

Cevap Cevap

Kesret tabakatı derken kasdedileni "pek çok şeyler" olarak anlayabiliriz. Hayat birbirinden ayrı pek çok şeyleri toplayarak bir araya getirir. Mesela bir canlının vücudunda, hayat sayesinde, hava, su, toprak ve hararetin yanında ne kadar farklı farklı elementler, mineraller, moleküller bir araya gelir ve bir birlik, bir vahdet oluştururlar. Hayat gittiği anda ise en kısa zamanda dağılmaya başlarlar. Demek kesretli şeyleri bir araya toplayan hayattır.

Hayatın birliğe sebeb olması, onun bütün birliklerin kaynağı olan "Hakiki Bir"den yani bir manasında "Vâhid ve Ehad" isimleri olan Allah'tan geldiğini, hayatın o Bir'in mahluku ve sanatı olduğunu gösterir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder