Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

"Hayat-ı ebediyye içinde saadeti ebediyyeyi netice veren"

İhlas Risalesi'nde, "hayat-ı ebediyye içinde saadeti ebediyyeyi netice veren" diyor bu nasıl oluyor? Tam olarak anlamadım açıklık getirir misiniz?

Cevap Cevap

Hayat-ı ebediye içinde yalnız saadet-i ebediye yok. Şekavet-i ebediye, yani Cehennem de var. Yani cümle, ebedi hayatı ama, saadet şıkkı olan Cennet'i netice veren manasını kasd ediyor.