Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Hayalin Genişliği

"Havassının en genişi hayal olduğu halde, hayal, aklı ve aklın semerelerini ihata edemez." (Mesnevi-i Nuriye) Bu cümleyi izah eder misiniz?

Cevap Cevap

İnsanın hislerinin en genişi hayaldir. İnsan bir anda çok uzak yerlere hayalen gidebildiği gibi çok büyük ve geniş şeyleri de hayal eder. Fakat hayal, bu kadar geniş olmasına karşın aklı ve aklın nasıl çaılştığını anlayamaz. Aklı kuşatamaz. Çünkü akıl farklı çalışır. Hayal farklı çalışır. Akıl ve hayalin sonuçları da farklıdır.