Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Dünya Hayatı Kategori Fıkıh Kategori

Ek Soru Soru

Haram Olan Şeylere Nimet denilir mi?

Nimetin tanımı nedir? Haram olan şeylere nimet denilebilir mi? Örneğin hınzır, şeytan nimet tanımı içine girer mi?

Cevap Cevap

Kamus-u Okyanusta nimetin tanımı şöyledir:

Ni'met: Hoş ve diriliğe, refah ve rahata ve nizam-ı hal ve rahata denir.

Kamus-u Türkide ise şöyledir: 1. İyilik, ihsan, atiye 2. İyi yaşamak için lazım olan şeyler 3. Allah'ın nimeti olan yiyecek ve içecek gibi şeyler.

"eğer şükrederseniz, muhakkak size(ni'metimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz, şübhesiz ki azâbım pek şiddetlidir." (İbrahim Suresi, 7)

"Ve size, kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Bununla berâber, Allah’ın ni'metini sayacak olsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan, (Allah’ın bunca ni'metlerine rağmen) gerçekten çok zâlimdir, çok nankördür." (İbrahim Suresi, 34)

Gibi ayetlerden anlaşılacağı üzere şükür gerektiren şeyler nimet olmaktadır. Haram olan şeylere kişi şükretmez. Bilakis haramlardan kaçınmak lazımdır.

Bundan dolayı domuz eti gibi şeyler yasaklandığı için insana nimet olmaz. Fakat ondan faydalanan bir hayvana nimet olabilir.

Bu noktada şöyle bir durum vardır. Kişi haramlardan ve yasaklardan kaçındığı müddetçe ve şeytana uymadığı zaman sevap kazanmış olur. Bu cihetle menfi bir şeyi lehine çevirebilir. Her şeyin en iyisini Allah bilir.

 

EtiketlerEtiketler: nimet , haram , helal , rızk , şükür

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorumabdullah akgül demiş ki:

Allah ilmi noktadaki gayretinizi artırsın Allah sizlerden razı olsun

Yorumorhan BÜTÜN demiş ki:

Allah razı olsun istifade ettim inşaAllah