Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Haram İşi Zorla Yaptırmak

Haram bir işi zorla yaptırmak veya yapmayana kızmak (günah olduğunu kabul ettiği halde) kişiyi kafir eder mi?

Cevap Cevap

İman yapılan kötü ve haram fillerle gitmez. Yalnız kalben reddetmekle ve  kalben imanına zıt düşmekle gider. Ehl-i Sünnet'in temel bir esası, "amel imandan bir cüz değildir" kaidesidir. Yani yalnız amelle iman gitmez.