Kategori İhlâs Kategori Ahlak Kategori Takva ve Amel-i Salih Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Ek Soru Soru

Günahtan Korunma

Hayat-ı içtimaiyede birçok kez karşı cinse muhatap oluyoruz. Bu tarz günahlardan nasıl korunabilir?

Cevap Cevap

Takvalı bir hayat yaşamanın yolu imanı kuvvetlendirmektir. Bununla birlikte yeme içme hususunda haram ve helal noktasına çok dikkat etmek gereklidir. 

Büyük insanların iffet ve takvalı hayatlarını okumak ve örnek almak da fayda verebilir. Peygamberimiz (sav), Hz. Yusuf(as), Hz. Meryem gibi.

Ayrıca bakınız.

http://risaleonline.com/soru-cevap/gunah-islemekten-kurtulabilmek

http://risaleonline.com/soru-cevap/haramlarin-sirasi-buyuk-gunahlar

http://risaleonline.com/soru-cevap/nisa-fitnesi

http://risaleonline.com/soru-cevap/nefsi-terbiye

http://risaleonline.com/soru-cevap/nasil-takva-sahibi-olunur