Kategori Kader ve Cüz'î İrade Kategori Muhtelif Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Günahı İşleyen Ruh mu?

İnsan cüz-i iradeyle mi, nefisle mi günah işler? Yoksa günah işleyen ruh mu?

Cevap Cevap

İnsandaki bütün latifeler ruha takılmıştır. Günahları insanın nefsi ister cüz-i ihtiyari tercihte bulunur. Netice itibariyle ruh işlemiş olur. Biz günahı cüz-i irade veya nefis işledi desek bile bunlar ruhun birer hassası ve özelliği olduğu için ruh işlemiş olur. İnsan ruhuyla bedeniyle herşeyiyle bir bütün olduğu için de cezasını hep birlikte çeker.