Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Göz Hakkı

Halk arasında "göz hakkı" denilen şeyin İslamdaki yeri nedir? Açık bir hüküm var mi?

Cevap Cevap

Sahibi izin vermediği müddetçe almak caiz olmaz. İslama göre göz hakkı diye bir şey yoktur. Bunun kaynağını bilemiyoruz. 

Eğer sahibi sebil etti ise veya vakfetti ise o zaman alınabilir veya yenilebilir.