Kategori Sosyal Meseleler Kategori Dünya Hayatı Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Gidenin arkasından su dökme

Yolcunun, gidenin arkasından su dökmek ve su dökerse geri geleceği inanışının İslamda bir karşılığı var mı? Yoksa batıl mı?

Cevap Cevap

İslam'da böyle bir adet yoktur. Fakat eski Türk adeti olabilir. Yani Türklerin İslam'dan önceki şamanizm adetlerinden olması kuvvetle muhtemeldir.