Kategori Tövbe-Zikir-Şükür Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori

Ek Soru Soru

Gençlik Nimetinin Şükrü

Gençlik nimetinin şükrü nedir?

Cevap Cevap

Gençlik Allah’ın bize verdiği büyük bir nimettir. Gençliğimizi İslâmî terbiye dairesi içinde, doğrulukta, ibadet üzere ve namuslu bir şekilde yaşayarak geçirmekle onun şükrünü yerine getirmiş oluruz. Böyle şükrü yerine getirilen bir gençlik, ahirette baki bir gençliğin kazanılmasına vesile olarak fânilikten çıkıp ebedîlik kazanmış olur. (Bkz. Gençlik Rehberi)