Kategori Takva ve Amel-i Salih Kategori

Ek Soru Soru

Gençlerin Hayırlısı İhtiyarların Şerlisi

“Gençlerinizin en hayırlısı ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kötüsü gençlerinize benzeyenlerdir.” Hadisinin manası nedir?

Cevap Cevap

İhtiyarlara benzeyen gençlerden maksad, ölümü düşünüp ahirete çalışmada ve nefsin isteklerine uymayıp günahlardan kaçmada ihtiyarlara benzeyenler.
Gençlere benzeyen ihtiyarlardan maksad ise, nefse uyup günahlara dalmada gençlere benzeyenlerdir. (Bkz. Mektubat, 23. Mektub)