Kategori İbadet Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Gece Kurban Kesmek

Gece kurban kesilebilir mi?

Cevap Cevap

Gece kurban kesmek mekruhtur.