Kategori Kur’an Okumak Kategori

Ek Soru Soru

Farzdan Önce Üç İhlas Bir Fatiha Okunması

Namazdaki sünnet ile farz arasında üç ihlâs ile bir Fatiha suresi okumanın bir mahzuru var mı?

Cevap Cevap

Üç İhlâs ile bir Fatiha suresi okumak kısa bir hatim hükmünde olduğundan, ona vakit sınırı getirilemez. Her vakitte okunması gayet güzeldir. Farzdan önce de okunabilir.
(Bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası)