Ek Soru Soru

Faiz Borcu - Piyango

Faiz ve borç batağında olan birisinin bunlardan kurtulmak amacı ile piyango oynaması olayı nasıl değerlendirilir?

Cevap Cevap

Böyle bir yol caiz olmaz. Çünkü kendi kötü iradesi ile bu hale düşmüş. Zaruretim var diyemez. Üstad Hazretleri bunu şöyle açıklar:

"Zaruret, haramı helâl derecesine getirir." İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye sebebiyet verir.

Yoksa sû'-i ihtiyarıyla (kötü iradesi ile), gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez.

Meselâ: Bir adam sû'-i ihtiyarıyla, haram bir tarzda kendini sarhoş etse; tasarrufatı (yaptığı işler), ülema-i Şeriatça aleyhinde caridir, mazur sayılmaz.Tatlik etse, talakı vaki' olur (boşasa geçerli olur). Bir cinayet etse, ceza görür. Fakat sû'-i ihtiyarıyla olmazsa, talak vaki' olmaz, ceza da görmez.

Hem meselâ, bir içki mübtelası zaruret derecesinde mübtela olsa da, diyemez ki: "Zarurettir, bana helâldir." (İctihad Risalesi)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder