Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Muhtelif Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Eski Kuran

Çok eski artık okunmayacak durumda olan bir Kur'an'ı yakmam uygun mudur? Veya ne yapmalıyım?

Cevap Cevap

En güzeli gömmektir. Sonradan çıkmayacak bir yere iyi bir şekilde gömünüz. Eğer gömme imkanı olmazsa yakılabilir.