Ek Soru Soru

Erkeklerin Altın Yüzük Takması

Erkeklerin altın yüzük takması helal midir?

Cevap Cevap

Altın yüzük takmak erkeklere haramdır. Bu konuda dört mezhebin icmaı vardır. Altın yüzüğü erkeklere haram kılan iki hadis-i şerif şöyledir:

"Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helâl, erkeklerine haram kılınmıştır". (Ebû Dâvûd, Hâtem 3; Tirmizî, Libâs 1)

"Peygamber (sav) birisinin elinde altın yüzük gördü. Hemen elinden çıkarıp attı ve dedi ki nasıl olur da sizden biriniz bir ateş parçasını alıp eline sokar?" (Kütübi Sitte Cilt:7 Sayfa:467)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder