Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Erkan-ı Alem, Anasır, Tabayi

Erkan-ı alem, anasır, tabayi aynı mıdır, arasındaki farklar nelerdir?

Cevap Cevap

Üstadımız, bunları biribirinin müteradifi gibi kullanmaktadır.

Erkan-ı alem: Alemin rükünleri ve ana esasları demektir. Güneş, hava, su ve toprak gibi dört büyük unsurdur.

Anasır: Unsurlar demektir. Dört büyük unsur olan güneş, hava, su ve toprak kastedildiği gibi; karbon, azot, oksijen, hidrojen ve diğer elementler de kastedilmektedir.

Anasır-ı erbaa: Güneş, hava, su ve topraktır. 

Tabayi': Tabiatler demektir. Teşekkül kanunları ve tabiatın vücud-u hariciye mazhar olan kısmıdır.

 

EtiketlerEtiketler: tabiat risalesi , anasır , anasır-ı erbaa , erkan-ı alem , tabayi

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder