Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Ene ve Enaniyet Aynı mı?

Ene ve enaniyetin farkı nedir? Ene deyince sanki sanki bir fihtist ve çekirdek ve istidat gibi birşey. Enaniyet ise bu ene çekirdeğinin kullanılması gibi geliyor. Yani ene malik ise enaniyet malikiyet oluyor gibi geliyor. Bu konuda izah yapabilir misiniz?

Cevap Cevap

Yazdığınız aynı kanaati paylaşıyoruz. Ene, aslında letaif-i aşereden olan nefis latifesidir. Enaniyet ise bu latifenin yaptığı faaliyetin adıdır. Yani, kendini ve diğer bütün letaifine bizzat malik olduğunu zannetmesidir.

Daha fazla izah için tıklayınız:

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder