Kategori Fıkıh Kategori

Ek Soru Soru

El-fatiha Deyince Fatiha Okumak

El-fatiha deyince fatiha okumanın hükmü nedir?

Cevap Cevap

Kuran'daki çok faziletli bir sure olduğu için okumak faziletli ve sevaplıdır. Ama okumak şart değildir. Okumayan mesul olmaz.