Kategori İnsanın Mahiyeti Kategori Muhtelif Kategori Yaratılış Sırları Kategori Muhtelif Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Dünya Hayatı Kategori

Ek Soru Soru

Ehli Fetret

Ehli fetretin yaratılmasındaki hikmet nedir? Ehli fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz mı? 

Cevap Cevap

İnsanların yaratılmasındaki gaye ve hikmetlerin hepsi ehl-i fetret için de geçerlidir. Yani

1. Allah'a iman edip tanımak  

2. İbadet ve şükürle kulluk etmek

3. Allah'a ayine olmak

4. Kabiliyet ve istidatlarını inkişaf ettirmek

gibi bir çok hikmet ve gayelerle insanlar yaratılmışlardır. 

Hem Maturidi hazretlerine göre fetret ehli en azından Allah'ı aklı ile bulması lazımdır. Bununla birlikte fetret ehlinin neslinden Allah'ı bilecek ve kulluk edecek insanlar gelebilir.

Ayrıca Allah'ın yaratmasındaki hikmetlerin hepsini bizim bilmemiz mümkün değildir. Bilemediğimiz birçok hikmetleri olabilir.

Ehl-i fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz. Çünkü herkes kendi şartlarına göre imtihan edilir. Ona göre hesaba çekilir. Bundan dolayı adaletsizlik yoktur. Zaten Cenabı Hakk'ın işlerinde adaletsizlik ve haksızlık olmaz.

Şunu da unutmayalım ki, cennet geniştir herkese yeteri kadar yer vardır. 

 

EtiketlerEtiketler: fetret , ehli fetret , necat , imtihan , hikmet

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorummuhammed numan demiş ki:

Bu haksızlık değildir. Çünkü; Allah Müslüman olmayan kimseleri Dünyanın imareti için yarattı. Onlar havarık-ı medeniyeti icad edecek biz alıp kullanacağız. Hanefi - Maturidi: Ehl-i Fetret toprak olacaktır. Şafi, Hanbeli, Maliki - Eşari: Ehl-i necattır. olarak itikadi kaideleri koymuşlardır.